Akü Sözlüğü

Asit Yoğunluğu Akü içersinde elektrolit olarak kullanılan asidin ne ölçüde seyreltik olduğunun ölçüsüdür.
Aşırı Şarj (yanık) Plakalardaki aktif maddenin (hamur) dökülmesi ve deformasyonu sonucu oluşan arızadır.
Aşırı Deşarj Akünün kullanıcı yada araç yüzünden, aşırı deşarj konumuna geçmesidir.
Ampermetre Kablodan çeken akımı ölçmeye yarayan cihazdır.
Altbağlantı Akü kutusunun alt kısımlarındaki tutucu tırnaklardır. Araç tablasına bağlantı amacıyla tasarlanır.
Akünün bitmesi Piyasada akü bitmesi olarak adlandırılan akünün işlevini göremez hale gelmesi durumudur. Çoğu zaman şarj kaybından doğan çalışmama durumu akünün bittiği olarak algılanır. Yetkili bir servise danışıldıktan sonra akü gerekirse değiştirilmelidir.
Akü Donması Piyasada akü donması tanımı kullanılsa da gerçekte donan akü değil, içindeki elektrolittir. Akü deşarj konumda ise, donma süreci hızlanır.
Akü Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve devresine alıcı bağlandığı zaman bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek dış devreye veren bir üreteçtir.
Aktif Malzeme Akü içinde asitle birlikte kimyasal reaksiyon oluşturarak, akünün kapasitesini yada marş gücünü belirleyen ve çeşitli kimyasalların karışımından oluşmuş pasta.
Akım Elektrik akımı, bir elektrik devresinden akan elektrik gücünü anlatır. Birimi “Amper(A)”dir.
Air Mix Traksiyoner akülerde kullanılan bir sistemdir. Airmix sistemli akülerde, şarj esnasında özel redresör yardımı ile hücrelerin içine hava basılarak, elektrolitin karışarak homojenize hale gelmesi sağlanmaktadır.
AGM Elektrolitin seperatörlere emdirilerek üretildiği akülerdir.
Ağır Vasıta Kamyon, otobüs, traktör gibi ticari vasıtalarda kullanılan akü tipidir. Sarsıntıya ve zorlu yol koşullarına uygun olarak güçlendirilmiş akülerdir.
Buşon Asite dayanıklı polipropilen malzemeden üretilmiş, akünün şarjı esnasında çıkan gazı otomatik olarak dışarıya atacak şekilde dizayn edilmiş malzemedir
Bomometre Akü içerisindeki elektrolit yoğunluğunu görmek için kullanılan yoğunluk ölçüm aracı.
Bakım Gerektirmeyen Normal koşullarda bakım yapılmasına gerek duyulmayan aküdür.
COS Akü hücresi içerisindeki pozitif ve negatif elektrolotların bağlantısının yapılmasını sağlayan kaynak makinesidir.
CCA (Soğuk Marş Akımı) Soğukta (araç motorunu) çalıştırma akımıdır.
Döngü Bir akünün şarj ve deşarj olmasıdır.
Deşarj Akımı Deşarj işlemi sırasında aküden çekilen akımdır.
Deşarj Aküde kimyasal olarak depolanan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülerek bir sistemi beslemesidir.
Derin Deşarj Akünün standartlarda belirtilen minimum gerilim seviyesinden daha düşük gerilim seviyelerine düşecek kadar deşarj edilmesidir.
Exmet Izgara üretim tipidir. Kurşun külçeler şerit haline getirilip, exmet makinasında haddeleme yöntemiyle ızgara halini alırlar.
Enerji Yoğunluğu Bir akünün birim ağılığının verebildiği enerji miktarıdır.
Enerji İş yapabilme yeteneğidir. Akünün çalışma prensibi gereği elektrik enerjisini kimyasal enerjiye, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.
Endüstriyel Akü Endüstriyel kullanımlar için özel olarak geliştirilmiş akülere verilen isimdir.
Eleman Set Eşleştirilmiş pozitif ve zarf seperatörlü negatif plakaların kurşun kaynağı ile birleştirilmiş haline verilen isimdir.
Elektrot Akü içerisinde polaritenin oluşmasını sağlayan pozitif ya da negatif iyon yüklü plakadır.
Elektrolit Saf asidin, saf su ile seyreltilmiş formudur. Akülerde yüksek çevrim sayısı, düşük korozyon ve maksimum iletkenlik için optimize edilmiş final yoğunluk değeri 1.285 gr/cm3 dür.
ELA Geliştirilmiş Kurşun Asitlere verilen isimdir. (Enhanced Lead Acid)
Gümüş Kalay Alaşımı Gümüş ve Kalay elementlerinin belirli oranlarda birleştirilerek olulturulan alaşımdır. Akü ızgaralarında korozyona karşı direnci arttırır.
Grift Kopuğu Kutupbaşı, punta ve eleman kulağının kopması sonucu oluşan arızadır.
Gravity Casting Yerçekimi kuvvetinin etkisinden yararlanarak uygulanan döküm tekniğidir.
Gaz Atma Deliği Akü içerisinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan gazların akü dışarısına atılabilmesini sağlayan tahliye yoludur.
Gaz Atma Akü içerisinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan gazların akü dışarısına atılması işlemidir.
Hücre Akü kutusu içindeki bölmelere verilen isimdir. 12V akülerde toplamda 6 adet hücre bulunmaktadır.Her bir hücrede 2V'luk elektrik akımı bulunmaktadır.
Hidrometre Akü içerisindeki elektrolit yoğunluğunu görmek için kullanılan yoğunluk ölçüm aracı.
Izgara Aktif maddenin üzerine sıvandığı, elektrik akımını ileten kurşun iskelet.
Jel Akü Elektroliti jelleştirilmiş kurşun asit aküye verilen addır.
Jel Akü içindeki elektrolitin özel bir işlemden geçirilerek sıvı hali yerine jel halinde olması.
Kutupbaşı Koruma Kapağı Kutupbaşını dışardan gelebilecek olası darbelerden uzak tutan kapaktır.
Kutupbaşı Akünün çevresindeki sistemler ile elektriksel olarak bağlantısını sağlayana iletken kısımdır.
Kutu Akünün tüm bileşenlerini içinde barındıran plastik hazne şeklindeki parçadır.
Kurşun- Asit Akü Elektrot olarak kurşun elementinin, elektrolit olarak ise asitin kullanıldığı enerji depolama sistemidir.
Kurşun Sülfat Deşarj işlemi sırasında ortaya çıkan kimyasal bileşiktir.
Kurşun Atom numarası 82 olan metal elementtir.
Kürleme Akü içersindeki elektrotların kimyasal dönüşümünü tamamlaması için uygulanan ısıl işlemdir.
Kapasite Amper saat olarak tanımlanır. Bir aküden amper olarak çekilebilecek toplam gücü gösterir. Akünün kapasitesi, plakaların yüzey alanlarına, sayılarına ve kullanılan seperatörlerin geçirgenliklerine bağlıdır.
Korozyon Uzun süre şarj almadan bekleme yada derin deşarjlar sonucu oluşan arızadır, kalıcı sülfatlaşma olarak da adlandırılır.
Konum Pozitif ve negatif terminallerin akü üzerindeki yerini ifade eder.
Konnektör Bağlantı ekipmanıdır
Kısa Devre Pozitif ve negatif plakanın birbirine teması sonucu oluşan arızadır.
Kendi Kendine Deşarj Akünün herhangi bir yüke bağlı olmadığı durumda aküde zamanla yaşanan kapasite eksilmesidir.
Kapasite Düşüşü Akünün etiketinde belirtilen kapasitenin altında kapasite değeri vermesidir.
Kapalı Sistem Kapak Aküye dışardan müdehele edilmesine izin vermeyen kapak sistemidir.
Kapak Montaj işlemi sırasında kutunun üzerine yapıştırılan ve akü içerindeki bileşenleri dış ortamdan izole etmeye yarayan parçadır.
Kalan Şarj Akü toplam kapasitesi ile kullanılan kapasitesi arasındaki farktır.
Kalan Kapasite Akü toplam kapasitesi ile kullanılan kapasitesi arasındaki farktır.
Labirent Buşon Aküde su kaybını azaltmaya yarayan komponentdir.
Merkezi Gaz Atma Sistemi Hücrelerden çıkan gazların toplanarak tek bir güzargah üzerinden atılmasını sağlayan sistemdir.
Marş Basma Gücü Tam şarjlı bir akünün -18.0 °C sıcaklıkta 10 sn.sonunda ulaştığı 7,5V gerilimi sağlayan, Amper(A)olarak belirtilen deşarj akımıdır. DIN, EN, IEC, SAE, JIS, TS, vb. gibi normlarda tanımlanabilir.
Nominal Voltaj Akü etiketinde belirtilen gerilim seviyesidir.
Negatif Plaka Eksi yüklü elektrotdur.
Negatif Elektrot Eksi yüklü plakadır.
Oksitlenme Akü kutup başlarındaki kurşun metalin oksijen ile kimyasal reaksiyone girip korozyona uğramasıdır.
Pozitif Plaka Artı yüklü elektrotdur.
Pozitif Kutupbaşı Terminal having positive polarity in the battery.
Pozitif Elektrot Artı yüklü plakadır.
Polarite Kutuplaşma
Plaka Aktif maddenin üzerine sıvandığı ağırlıklı kurşun olan bir iskelet yapı.
Patlama Akü içersindeki hidrojen gazının, ark, vb. ile kutu-kapağa zarar vermesi sonucu oluşan arızadır.
Pasta Kimyasal maddelerin karışımı sonucu plakalara sıvanan hamur.
Paralel Bağlama Redresör şarjı işleminde aküler paralel bağlanabilir. Paralel bağlamada akımlar toplanıp redresör ayarlanmalıdır.
Redresör Akü Şarj cihazı
Raf Ömrü Bir akünün tekrar şarj edilmeye gerek duymadan rafta geçirebileceği süredir.
Sülfatlaşma Akü içerisindeki elektrolitte bulunan sülfat iyonlarının plaka yüzeyinde toplanması sonucu oluşan arızadır.
Stasyoner Start-Stop yani dur-kalk sistemi, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda ya da trafik ışıklarında aracınız durduğu zaman kontağı otomatik olarak kapatıp, sürücü debriyaja bastığı anda ise tekrar çalıştırarak, enerji kaybını önlemeye yardımcı bir sistemdir.
Standart Kapasite Akü etiketinde belirtilen kapasite değeridir.
Seri Bağlama Redresör şarjı işleminde aküler paralel bağlanabilir. Seri bağlamada voltajlar toplanıp redresör ayarlanmalıdır.
Seperatör Negatif ve pozitif plakaların birbiri ile temas ederek kısa devre oluşturmasını engelleyen, PE,PVC, Glassmat, AGM malzeme.
Sap Akü taşımaya yarayan parçadır.
Saf Su Yoğunluğu 1 gr/cm^3 olan, 2 hidrojen 1 oksijen atomundan oluşan bileşiktir.
Traksiyoner Mobil sistemlerde kullanılan endüstriyel akü tipidir.
Terminal tipi Akülerde bulunan pozitif ve negatif terminallerin boyutsal farklılığını ifade eder.
Tam Çerçeveli Plaka Dört bir tarafı kurşun alaşımlı çerçeve ile çevrilmiş ızgara tipidir.
Tam Bakımsız Dışardan müdahele gerektirmeyen akü tipidir.
VRLA Valfle düzenlenmiş kurşun-asit akümülatörü
Voltmetre Akünün voltaj ölçümü için kullanılan alettir.
Voltaj Düşmesi Aküde yaşanan gerilim kaybıdır.
Voltaj Elektriksel olarak, akımın bir devrede hareket etmesi için uçlar arasında elektrik basıncı olması gerekir. Buna POTANSİYEL FARK veya kutuplar arası VOLTAJ denir. Birimi “VOLT(V)”tur.
Valf Akünün çalışması esnasında gaz çıkışını düzenlemek için kullanılan malzemedir.
Yüksek Akım Şarjı Aküyü tavsiye edilen şarj akımı değerinden daha yüksek bir değerle şarj etmektir.
Yüksek Akım Deşarjı Akü etiketinde belirtilen deşarj değerinden daha yüksek bir akımla aküyü deşarj etmektir.
Yoğunluk Birim hacme düşen kütledir.
Yaşlanma Akü içerinde yer alan kurşun parçaların zamana bağlı olarak faz değiştirmesi işlemidir.

Aracına Uygun Aküyü Bul

inci akü maxim a