tr

İnci GS Yuasa Politikaları

AMACIMIZ

 • İnsana, enerji kaynaklarına ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıyı arttırmak.

HEDEFİMİZ

 • Güvenli tesis ve ekipmanlarla insan sağlığını güvenli kılıp, minimum doğal kaynak kullanımı ile çevreyi korumak

Bu Hedefe Ulaşmak İçin Benimsediğimiz İlkeler

 • İşyerimizde çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek, üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek çevresel etki için, güncel İSG, ÇYS ve EnYS mevzuatlarına ve diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve koruyucu ekipmanları bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı,
 • İş yerimizde iş kazası, meslek hastalığı ve çevresel etki doğurabilecek durum ve hareketleri, olası riskleri, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmayı,
 • Enerji verimli proseslerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre, İSG ve Enerji yönetim sistemlerinde hedef ve amaçlara ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakların varlığı sağlamayı,
 • Sıfır iş kazası ve sürdürülebilir çevre için uygun teknolojileri kullanmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji konularında eğitmeyi ve bilinçlenmelerini sağlamayı,
 • Dokümante edilmiş Çevre, İSG, Enerji Yönetim Sistemini, belirlediği hedefleri ve belli periyotlarda gözden geçirmeyi,
 • Global gelişimi göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
   

İnci GS Yuasa Üst Yönetimi, bu politika çerçevesinde, Yönetim Sistemleri şartlarına tam olarak uyulacağını, tüm çalışanlar adına taahhüt eder.

Cihan ELBİRLİK
İcra Kurulu Direktörü
 

BİZE ULAŞIN
"Saygı; iletişimde özen, ilişkide güvendir."
İnci Holding 2016 Toplumsal Mesajı
"Saygı; iletişimde özen, ilişkide güvendir."
İnci Holding 2016 Toplumsal Mesajı
Başa Dön